Details des 12 points de Whitestaff Codi
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 6
Rome         : 4
Indianapolis     : 3
Rotterdam       : 2
San Marino      : 1
Bastad        : 1
Orlando        : 1
Shanghaï       : 0
US Open        : 0
Roland-Garros     : 0
Monte-Carlo      : 0
Marseille       : 0
Total         : 12

Tournois exclus    : 0