Details des 2 points de Durbec Thierry
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 1
San Marino      : 2
Palerme        : 0
Majorque       : 0
Amsterdam       : 0
Bastad        : 0
Merano        : 0
Roland-Garros     : 0
Saint Polten     : 0
Hambourg       : 0
Rome         : 0
Orlando        : 0
Total         : 2

Tournois exclus    : 0