Details des 3 points de Akutagawa RyŻnosuke
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 1
Washington      : 3
Tokyo         : 0
US Open        : 0
Wimbledon       : 0
Total         : 3

Tournois exclus    : 0