Details des 2 points de Babayaro Celestine
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 1
San Marino      : 2
US Open        : 0
Roland-Garros     : 0
Buenos Aires     : 0
Total         : 2

Tournois exclus    : 0