Details des 29 points de Toshiki Takeshita
Tournois obligatoires : 3
Roland-Garros     : 0
Wimbledon       : 7
US Open        : 1
Total         : 8

Autres tournois    : 7
Toronto        : 7
Queen's        : 4
Tokyo         : 3
Nottingham      : 3
Dubaļ         : 2
Key Biscayne     : 1
Chennai        : 1
Total         : 21

Tournois exclus    : 0