Details des 3 points de Yvavite Goran
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 2
Washington      : 2
Delray Beach     : 1
Saint-Pétersbourg   : 0
Moscou        : 0
Total         : 3

Tournois exclus    : 0