Details des 5 points de Amos Baltazar
Tournois obligatoires : 0
Total         : 0

Autres tournois    : 3
Metz         : 2
Milan         : 2
Rotterdam       : 1
Madrid        : 0
Total         : 5

Tournois exclus    : 0